Drimble

Hollands Kroon, week 36 Ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de WSFT Campus met 2 satacentra (AMS11 & AMS12 op het perceel Agriport 570, 1775 TK Middenmeer

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 16 september 2019, betreffende een object gelegen in Middenmeer.

informatie alleen over middenmeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

Uitbreiding van de WSFT Campus met 2 datacentra

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 2.12 Wabo

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning Z-218931

Plangebied: Agriport 570 , 1775 TK Middenmeer

Doel plan: uitbreiding van de WSFT Campus met 2 datacentra.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 10 sept 2019 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.officiëlebekendmakingen.nl

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingvergunning Agriport 570, 1775 TK Middenmeer uitbreiding MSFT Campus met AMS 11/12

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Marcel Dudink via telefoonnummer

088 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 31 juli 2015 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Middenmeer:

DatumBetreftOnderwerp
04-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 39, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Tussenweg 2 Middenmeer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241819)

04-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 40, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw Almersdorperweg 12, 1775 RC, Middenmeer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241188)

02-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - Week 40 - Verleende ontheffing geluid op/aan de Tussenweg 10, Middenmeer, wegens werkzaamheden, storten en afwerken betonvloer.

Betreft: Overig (gmb-2019-238614)

01-10-2019MiddenmeerHollands Kroon, week 39 besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Tussenweg 13, Middenmeer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-237752)

20-09-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 38 - verleende reguliere omgevingsvergunning voor 7 verschillende in/uitritten i.v.m. leiding trace Windpark Wieringermeer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231174)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.