Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 80 zonnepanelen op de locatie Oostkade 1, 1738 JZ in Waarland

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 12 september 2019, betreffende een object gelegen in Waarland.

informatie alleen over waarland

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 80 zonnepanelen op de locatie Oostkade 1, 1738 JZ in Waarland

Zaaknummer: O-19-0200

Besluitdatum: 10 september 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Oostkade 1, 1738 JZ in Waarland

Omschrijving: het plaatsen van 80 zonnepanelen

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 11 september 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waarland:

DatumBetreftOnderwerp
21-10-2019WaarlandVerleende ontheffing voor het plaatsen van een kraan op de openbare weg op de locatie Leliestraat 6, 1738 CN in Waarland

Betreft: Overig (gmb-2019-255137)

21-10-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning op de locatie Park De Luwe Stek 75, 1738 JV in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254502)

21-10-2019WaarlandVerleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het verplaatsen van de inrit op de locatie Hogebrugweg 9, 1738 JW in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254680)

14-10-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bedrijfsruimte op de locatie Waarlandsweg 3a, 1738 DL in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248474)

24-09-2019WaarlandVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur op de locatie Zandweg 2, 1738 DA in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-232595)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.