Drimble

Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van balkonhekken, Berlijnstraat 93, 2711 PP, Zoetermeer

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Zoetermeer op 5 september 2019, betreffende een object gelegen in Zoetermeer.

informatie alleen over zoetermeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van balkonhekken, Berlijnstraat 93, 2711 PP, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • Berlijnstraat 93, 2711 PP Zoetermeer, plaatsen van balkonhekken, WB20190442 (verzonden d.d. 28 augustus 2019);

 • Bezwaar maken?

  Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

  U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

  Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer

  College van burgemeester en wethouders

  t.a.v. afdeling VVH

  Postbus 15

  2700 AA Zoetermeer

  Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

  Verzoek voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

  Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

  Sector Bestuursrecht

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

  U kunt alleen een verzoek indienen als u:

 • een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

 • een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zoetermeer:

  DatumBetreftOnderwerp
  05-12-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, veranderen van een bestaande in-/uitrit, Wattstraat 60a, 2723 RD, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295481)

  05-12-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een serre, Waarderstraat 253, 2729 MD, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295479)

  05-12-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een noodstroomvoorziening en het verplaatsen van een afvalcontainer, Toneellaan 2, 2725 NA, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295476)

  05-12-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, kappen van een boom vanwege schaduwoverlast en herplant van een boom, Spectrumsingel, voor nummer 1, 2718 CZ, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295475)

  05-12-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, kappen van een boom vanwege schaduwoverlast en herplant van een boom, Ruimtebaan, tegenover nummer 215, 2728 ML, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295470)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.