Drimble

Ontwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 5 september 2019, betreffende een object gelegen in Waarland.

informatie alleen over waarland

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan zal voorzien in de bouw van 1 woning. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken

zijn met ingang van 6 september 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/web roo/?planidn=NL.IMRO.0441.BPWLDHogebrgwg6a-ON01.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BPWLDHogebrgwg6a-ON01.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte, tel. 0224-210 A tel. 0224-210400. Anonieme reacties en reacties via e-mail laten we buiten behandeling.

Schagen, 5 september 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waarland:

DatumBetreftOnderwerp
14-10-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bedrijfsruimte op de locatie Waarlandsweg 3a, 1738 DL in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248474)

24-09-2019WaarlandVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur op de locatie Zandweg 2, 1738 DA in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-232595)

23-09-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een woning op de locatie Hogebrugweg 9, 1738 JW in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231400)

19-09-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Beemsterboerweg kavel 4 in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-230197)

16-09-2019WaarlandVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe schuur/werkplaats op de locatie Veluweweg 10a, 1738 BC in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226133)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.