Drimble

Hollands Kroon – Week 36 - Ontwerp-wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 4 september 2019, betreffende een object gelegen in Haringhuizen.

informatie alleen over haringhuizen

Inhoud Bestemmingsplan:

Hollands Kroon – Week 36
- Ontwerp-wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: Wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Plangebied: Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Doel plan: het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPBG2010wp02-on01

Ter inzage

Het bestemmingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPBG2010wp02-on01, ligt met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1911.BPBG2010wp02-on01

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPBG2010wp02-on01

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Belanghebbenden mogen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team RO via tel. 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Haringhuizen:

DatumBetreftOnderwerp
04-09-2019HaringhuizenHollands Kroon – Week 36 - Ontwerp-wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-216825)

04-09-2019HaringhuizenHollands Kroon – Week 36 - Ontwerp-wijzigingsplan Tolkerdijk 21, Haringhuizen en Blockhuijsenlaan 3, Zijdewind

Betreft: Overig (stcrt-2019-49370)

24-07-2019HaringhuizenHollands Kroon - week 18 - Uitgebreide omgevingsvergunning voor verbreding van een melkveestal, nieuwbouw van een jongveestal en kantine op het perceel Hogebierenweg 3 te Haringhuizen.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-184142)

03-06-2019HaringhuizenHollands Kroon - week 22 - ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbreding van de melkveestal, nieuwbouw van een jongveestal en kantine, Hogebierenweg 3 te Haringhuizen.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-135453)

17-04-2019HaringhuizenHollands Kroon-Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Betreft: Overig (gmb-2019-91784)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.