Drimble

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang, Kanaaldijk 1a, West-Graftdijk

Overig gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 4 september 2019, betreffende een object gelegen in West-Graftdijk.

informatie alleen over west-graftdijk

Inhoud Overig:

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang, Kanaaldijk 1a, West-Graftdijk

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1486MG1

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

Kanaaldijk 1a West-Graftdijk: brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang.

Datum einde zienswijzentermijn:17 Oktober 2019

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter visie bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alk­maar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in West-Graftdijk:

DatumBetreftOnderwerp
27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kademuur, Kadastraal perceelnummer G1178 ter hoogte van Zuiderstraat 3, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287622)

27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Cornelis Blaauwstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287611)

16-10-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Oudelandsdijkje 2A, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250484)

04-09-2019West-GraftdijkKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang, Kanaaldijk 1a, West-Graftdijk

Betreft: Overig (gmb-2019-217317)

10-07-2019West-GraftdijkVerleende omgevingsvergunning, kappen van een berk in voortuin, P. Pieterzoon Kroonstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-169791)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.