Drimble

Verleende omgevingsvergunning Past. van Basten Batenburglaan 30 te Beringe

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 4 september 2019, betreffende een object gelegen in Beringe.

informatie alleen over beringe

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Past. van Basten Batenburglaan 30 te Beringe

De gemeente Peel en Maas heeft op 2 september 2019 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op de locatie Past. van Basten Batenburglaan 30 te Beringe. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1457467. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouw

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 september 2019 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Beringe:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-11-2019Beringeverleende omgevingsvergunning Kampweg 27A Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276622)

  08-11-2019Beringemelding Wet Milieubeheer Rozenobel 24 te Beringe

  Betreft: Overig (gmb-2019-270926)

  22-10-2019BeringeAanvraag omgevingsvergunning Buitenhof kavel 6 Kardinaal van Rossumstraat te Beringe (Sectie H, perceelnummer 1464)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255968)

  15-10-2019Beringesloopmelding Kaumeshoek 25 te Beringe

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-249740)

  07-10-2019Beringemelding Wet Milieubeheer Meijelseweg 6 te Beringe

  Betreft: Overig (gmb-2019-241970)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.