Drimble

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, De Skûte 10 het verplaatsen van het schuurtje

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 29 augustus 2019, betreffende een object gelegen in IJlst.

informatie alleen over ijlst

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, De Skûte 10 het verplaatsen van het schuurtje

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

IJlst, De Skûte 10 OV20190664 het verplaatsen van het schuurtje (datum verzending brief / besluit: 19-8-2019)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in IJlst:

DatumBetreftOnderwerp
28-11-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Kerkhofsteeg nabij 10 het kappen en herplanten van bomen op de begraafplaats

Betreft: Overig (gmb-2019-288265)

28-11-2019IJlstVerleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Kerkhofsteeg 10 het kappen en herplanten van bomen op de begraafplaats

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-288825)

28-11-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Galamagracht 93 het plaatsen van een schuur

Betreft: Overig (gmb-2019-288361)

28-11-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Eegracht 35 het wijzigen van de bestaande inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-288188)

28-11-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Geeuwkade 20 het vervangen van de berging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-288187)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.