Drimble

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward,Koopman Heeresweg 3 het plaatsen van zonnepanelen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 29 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward,Koopman Heeresweg 3 het plaatsen van zonnepanelen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

Bolsward,Koopman Heeresweg 3 OV20190550 het plaatsen van zonnepanelen (30-6-2019)

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bolsward:

DatumBetreftOnderwerp
12-12-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Burg Praamsmalaan 19G het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-301360)

12-12-2019BolswardVerleende evenementenvergunning EV20190384, Marktplein te Bolsward

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-300137)

12-12-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Marne kavel 2 het bouwen van een kantoor met loods

Betreft: Overig (gmb-2019-301403)

12-12-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Franekerstraat 5 t/m 23C, Dr. Joost Halbertsmastraat 1 t/m 1C het bouwen van 26 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301678)

12-12-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Hoants 16 het aanbouwen van een garage

Betreft: Overig (gmb-2019-301392)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.