Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 51 het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 29 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Folsgare.

informatie alleen over folsgare

Inhoud Bestemmingsplan:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 51 het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Folsgare, Tsjaerddyk 51 OV20190560 het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan (datum verzending brief / besluit: 20-8-2019)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Folsgare:

DatumBetreftOnderwerp
24-10-2019FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 44 A het wijzigen van de bestemming naar woonbestemming met bedrijf aan huis (herstel)atelier en het verbouwen van het pand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-258048)

10-10-2019FolsgareMelding Activiteitenbesluit, Folsgare, Tsjaerddyk 44A het herstellen van ornamenten in het atelier/bedrijfsruimte

Betreft: Overig (gmb-2019-246313)

03-10-2019FolsgareVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Easthimmerwei 2 het vervangen en vergroten van de garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239592)

26-09-2019FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Easthimmerwei 2 het vervangen en vergroten van de garage

Betreft: Overig (gmb-2019-234952)

29-08-2019FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 51 het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-212629)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.