Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Smidsstraat 5 B het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van handelsreclame

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 29 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Smidsstraat 5 B het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van handelsreclame

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Sneek, Smidsstraat 5 B OV20190551 het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van handelsreclame (datum verzending brief / besluit: 21-8-2019)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
12-12-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, IJlsterkade 126,126 A t/m 126H 126 101-126 408, 128,128A,128 001-128 405 het bouwen van twee woongebouwen, het aanleggen van een haven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301525)

12-12-2019SneekVerleende evenementenvergunning EV20190407, Lemmerweg 8 te Sneek

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-300148)

12-12-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Johan Willem Frisostraat 94 het bouwen van een berging met een overkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301722)

12-12-2019SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Singel 77 het wijzigen van de bestemming naar bedrijf/wonen

Betreft: Overig (gmb-2019-301487)

12-12-2019SneekVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Wassenberghstraat 18 het plaatsen van 3 dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301350)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.