Drimble

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 307 Beerta

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 28 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Beerta.

informatie alleen over beerta

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 307 Beerta

Op de aangegeven datum is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:

- 06/08/2019, kappen kronkelwilg, Hoofdstraat 307, 9686 PD Beerta.

Heeft u bezwaren?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.

In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de voorzieningenrechter.

Winschoten, 28 augustus 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Beerta:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019BeertaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren camperplaatsen, nabij Buitenlandenstraat 6, 9686 BZ Beerta

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-280709)

13-11-2019BeertaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke camperplaatsen, nabij Buitenlandenstraat 6, 9686 BZ Beerta

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274567)

06-11-2019BeertaGemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, kappen drie esdoorns, Hoofdstraat 99, 9686 VG Beerta

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268303)

23-10-2019BeertaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, vergroten woning, Hoofdstraat 233, 9686 PC Beerta

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256563)

23-10-2019BeertaGemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Julianastraat 87, 9686 NN Beerta

Betreft: Meldingen (gmb-2019-256523)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.