Drimble

Verleende omgevingsvergunning Operettestraat 16, 7323 KJ Apeldoorn, het plaatsen van een in-uitrit

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 26 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Operettestraat 16, 7323 KJ Apeldoorn, het plaatsen van een in-uitrit

Datum verzending: 22-08-2019

Wabonummer: D19/021856

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
16-09-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Kil schuin achter nummer 21 aan de Kayersdijk, Apeldoorn, het kappen van een esdoorn

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225793)

16-09-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Laan Van Westenenk 45, 7336 AZ, Apeldoorn, het installeren van een extrusiecoater

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225630)

16-09-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning IJsselstraat t.o. garagebox G7, Apeldoorn, het kappen van een els

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225648)

16-09-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Bosweg 92, 7313 CD, Apeldoorn, het kappen van 2 bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226369)

16-09-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Operettestraat 2, 7323 KH, Apeldoorn, het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226141)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.