Drimble

Evenementenvergunning verleend regulier: Delft | T/m 22 augustus | OWee D.S.J.V. Groover | Oude Delft 99

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Delft op 22 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Delft.

informatie alleen over delft

Inhoud Evenementenvergunning:

Evenementenvergunning verleend regulier: Delft | T/m 22 augustus | OWee D.S.J.V. Groover | Oude Delft 99

T/m 22 augustus | OWee D.S.J.V. Groover | Oude Delft 99 | verleend

Bezwaar maken | Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Delft, Postbus 78, 2600 ME te Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening | Daarnaast kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag. Inzage: op afspraak bij de gemeente aan Stationsplein 1.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delft:

DatumBetreftOnderwerp
14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Aart van der Leeuwlaan 974

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276038)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Van Almondestraat 134

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276025)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest, vloer bg, vide, binnendeuren, kozijnen en binnenwanden verdiepingen verwijderen | Phoenixstraat 54

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276019)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | sloop kleedkamers Concordia | Brasserskade 236

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276028)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Vondelstraat 18

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276023)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.