Drimble

Week 34: verleende evenementenvergunning, sponsorloop XieOe, Raamsdonk (Gemeente Geertruidenberg)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Geertruidenberg op 21 augustus 2019

informatie alleen over gemeente geertruidenberg

Inhoud Evenementenvergunning:

Week 34: verleende evenementenvergunning, sponsorloop XieOe, Raamsdonk

Sponsorloop XieOe, in Raamsdonk, 27 september 2019

Tijd: van 15.00 uur tot 18.00 uur

Locatie: op het grasveld in de Kerklaan in Raamsdonk

De vergunning is verzonden op 6 augustus 2019.

Op de bovenstaande vergunningen is procedure 3 van toepassing.

Procedures

1. Ter inzage en informatie

U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien in de gemeentewinkel. De termijn begint op de eerstvolgende donderdag na publicatie, en eindigt na zes weken (behalve als anders vermeld) op woensdag.

2. Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten.

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, burgemeester of raad, tegen een door hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen een besluit. Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank. U kunt ook het beroepschrift digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent daarvoor griffierecht verschuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten

U kunt binnen zes weken een bezwaar- of beroepschrift indienen. De termijn begint op de dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd de dag van publicatie op de gemeentepagina. Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet bevatten: de handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het bestreden besluit en de motivering van het bezwaar of beroep. Meer informatie kunt u lezen op de website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift houdt de werking van een besluit niet tegen. U kunt tegelijk een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent griffierecht verschuldigd. Adres van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 90110, 4800 RA Breda (telefoon 088-3611553).


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Geertruidenberg:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Gem. GeertruidenbergWeek 42: verleende evenementenvergunning, Herdertjestocht, 24 december

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-249839)

16-10-2019Gem. GeertruidenbergWeek 42: Kennisgeving incidentele fesitiviteit

Betreft: Overig (gmb-2019-249869)

16-10-2019Gem. GeertruidenbergWeek 42: kennisgeving incidentele festiviteit

Betreft: Overig (gmb-2019-249861)

16-10-2019Gem. GeertruidenbergWeek 42: verleende evenementenvergunning, Santa Run 2019, 7 december

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-249825)

16-10-2019Gem. GeertruidenbergWeek 42: verleende evenementenvergunning, Gala Dongemond college vmbo, 20 mei

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-249823)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.