Drimble

Week 34: verleende vergunning, uitbreiden woning, landonk 6, Raamsdonksveer

Overig gepubliceerd door de Gemeente Geertruidenberg op 21 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Raamsdonksveer.

informatie alleen over raamsdonksveer

Inhoud Overig:

Week 34: verleende vergunning, uitbreiden woning, landonk 6, Raamsdonksveer

14-8-2019 Landonk 6, 4941 BM Raamsdonksveer

Uitbreiden woning (activiteit Bouw + RO)

Op de hiervoor vermelde verleende vergunning is procedure 3 van toepassing. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij de Gemeentewinkel.

Procedures

1. Ter inzage en informatie

U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien in de gemeentewinkel. De termijn begint op de eerstvolgende donderdag na publicatie, en eindigt na zes weken (behalve als anders vermeld) op woensdag.

2. Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten.

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, burgemeester of raad, tegen een door hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen een besluit. Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank. U kunt ook het beroepschrift digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent daarvoor griffierecht verschuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten

U kunt binnen zes weken een bezwaar- of beroepschrift indienen. De termijn begint op de dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd de dag van publicatie op de gemeentepagina. Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet bevatten: de handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het bestreden besluit en de motivering van het bezwaar of beroep. Meer informatie kunt u lezen op de website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift houdt de werking van een besluit niet tegen. U kunt tegelijk een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent griffierecht verschuldigd. Adres van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 90110, 4800 RA Breda (telefoon 088-3611553).


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Raamsdonksveer:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019RaamsdonksveerWeek 42: verleende vergunning, vestigen nagelstudio, Prins Hendrikstraat 1, Raamsdonksveer

Betreft: Overig (gmb-2019-249765)

16-10-2019RaamsdonksveerWeek 42: aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag beperkte milieutoets, Oeverkruid 3, Raamsdonksveer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249757)

16-10-2019RaamsdonksveerWeek 42: verlengen beslistermijn

Betreft: Overig (gmb-2019-249808)

09-10-2019Raamsdonksveer[Week 41: Ontheffing sluitingstijd, Hockeyvereniging DDHC, Kloosterweg 4 in Raamsdonksveer

Betreft: Overig (gmb-2019-244358)

09-10-2019RaamsdonksveerWeek 41: Besluit MER-beoordeling, Oeverkruid 3 in Raamsdonksveer

Betreft: Overig (gmb-2019-244350)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.