Drimble

Week 34: overige officiële bekendmaking, vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9 Raamsdonk

Overig gepubliceerd door de Gemeente Geertruidenberg op 21 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Raamsdonk.

informatie alleen over raamsdonk

Inhoud Overig:

Week 34: overige officiële bekendmaking, vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9 Raamsdonk

Overige officiële bekendmakingen

Vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9 Raamsdonk

Vanaf donderdag 13 augustus 2019 ligt het vastgestelde wijzigingsplan ‘Bergenstraat 9 Raamsdonk’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RDBPWbergenstraat9-vs01 ter inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Het wijzigingsplan gaat over het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen voor het perceel aan de Bergenstraat 9 in Raamsdonk

Communicatie

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken van donderdag 13 augustus t/m woensdag 2 oktober 2019 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het plan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke viewer 0779.ropubliceer.nl.

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan, op tijd aan het college heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 beroep instellen. Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het wijzigingsplan treedt in werking op 3 oktober 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Raamsdonk:

DatumBetreftOnderwerp
10-10-2019RaamsdonkOnherroepelijk wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Betreft: Overig (stcrt-2019-56055)

10-10-2019RaamsdonkOnherroepelijk wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-246694)

02-10-2019RaamsdonkWeek 40: aanvraag omgevingsvergunning, onderhoud en energetische maatregelen van 24 woningen, Raadhuisstraat 24, 4944 VH Raamsdonk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238071)

25-09-2019RaamsdonkWeek 39: incidentele festiviteiten, Café De Schipper, Kerkstraat 5 in Raamsdonk

Betreft: Overig (gmb-2019-233129)

18-09-2019RaamsdonkWeek 38: verleende vergunning, wijzigen gevel, Stationstraat 2A, 4944 AK Raamsdonk

Betreft: Overig (gmb-2019-227441)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.