Drimble

Vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Overig gepubliceerd door de Gemeente Geertruidenberg op 21 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Raamsdonk.

informatie alleen over raamsdonk

Inhoud Overig:

Vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Het college van de gemeente Geertruidenberg heeft op 13 augustus 2019 het wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RDBPWbergenstraat9-vs01 vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming naar een reguliere woonbestemming.

Ligging plangebied

Het plan heeft betrekking op het perceel Bergenstraat 9 in Raamsdonk.

Communicatie

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit, en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 inzien in de Gemeentewinkelvan het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer U kunt er elke werkdag terecht van 8:30 uur tot 13:00 uur en op woensdag van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook kunt u het bestemmingsplan en via www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke viewer https://0779.ropubliceer.nl

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan, op tijd aan het college heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het wijzigingsplan treedt in werking op 3 oktober 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Raamsdonksveer, 21 augustus 2019

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Geertruidenberg,

Namens deze:

E.J. Dekkers, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Raamsdonk:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019RaamsdonkWeek 42: verleende vergunning, bouwen woonhuis, Wim Boonsstraat 38, Raamsdonk

Betreft: Overig (gmb-2019-249793)

10-10-2019RaamsdonkOnherroepelijk wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Betreft: Overig (stcrt-2019-56055)

10-10-2019RaamsdonkOnherroepelijk wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-246694)

02-10-2019RaamsdonkWeek 40: aanvraag omgevingsvergunning, onderhoud en energetische maatregelen van 24 woningen, Raadhuisstraat 24, 4944 VH Raamsdonk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238071)

25-09-2019RaamsdonkWeek 39: incidentele festiviteiten, Café De Schipper, Kerkstraat 5 in Raamsdonk

Betreft: Overig (gmb-2019-233129)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.