Drimble

Hollands Kroon - Week 33 - Verleende ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken (art. 35 DH-wet) voor NOA. (Gemeente Hollands Kroon)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 20 augustus 2019

informatie alleen over gemeente hollands kroon

Inhoud Overig:

Hollands Kroon
- Week 33
- Verleende ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken (art. 35 DH-wet) voor NOA.

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Drank- en Horecawet de volgende ontheffing is verleend:

Ontheffing voor het schenken tijdens: NOA achter de woning aan de Dorpsstraat 75 in Nieuwe Niedorp op 24 augustus 2019 van 14:00 uur tot 00:30 uur.

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen tot 27 september 2019. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • de datum;

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening.

 • Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hollands Kroon:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-09-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 38 - verleende reguliere omgevingsvergunning voor 7 verschillende in/uitritten i.v.m. leiding trace Windpark Wieringermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231174)

  20-09-2019't VeldHollands Kroon - week 38 - verleende reguliere omgevingsvergunning Doorbraakweg 6 't Veld

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-230951)

  20-09-2019WinkelHollands Kroon, week 38 verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, Notarisappel 11, Winkel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-230517)

  20-09-2019Gem. Hollands KroonGemeente Hollands Kroon - Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats - Middenmeer

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-52230)

  19-09-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon - week 38 - Ontwerp omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van de school De Snip op het perceel Dorpsstraat 146, 1733 AR Nieuwe Niedorp

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229728)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.