Drimble

Aangepast aanwijzingsbesluit wijziging indieningstermijn aanvraag vergunning vuurwerkverkoop (Gemeente Apeldoorn)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 19 augustus 2019

informatie alleen over gemeente apeldoorn

Inhoud Overig:

Aangepast aanwijzingsbesluit wijziging indieningstermijn aanvraag vergunning vuurwerkverkoop

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben:

De indieningstermijn voor de aanvraag van een verkoopvergunning consumentenvuurwerk te wijzigingen van drie naar twaalf weken voorafgaand aan het moment van verkoop. Dit conform Artikel 1.8 van de APV, derde lid, waarin wordt bepaalt dat het bevoegde bestuursorgaan voor bepaalde vergunningen of ontheffingen de indieningstermijn zoals genoemd in het tweede lid van het artikel van drie weken kan verlengen tot ten hoogte twaalf weken.

Documentnummer: 2019-056640.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit een besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit besluit dan kunt u contact opnemen met APV vergunningen, via telefoon 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
22-10-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Goudstraat 79, 7334 BT Apeldoorn, het kappen van 2 esdoorns

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255962)

22-10-2019ApeldoornGeweigerde omgevingsvergunning Eekschillersdreef 229, 7328 LC, Apeldoorn, het kappen van een eik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255963)

22-10-2019Gem. ApeldoornVerleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 28, Ugchelen, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256069)

22-10-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning 1e Wormenseweg (voorzijde nr. 269), Apeldoorn, het kappen van 9 dennen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256139)

22-10-2019ApeldoornGemeente Apeldoorn, Activiteitenbesluit, Edisonlaan 270 te Apeldoorn

Betreft: Overig (gmb-2019-256137)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.