Drimble

Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van een pand van bedrijf naar woning, Westeinde 33, Schermerhorn

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 14 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Schermerhorn.

informatie alleen over schermerhorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van een pand van bedrijf naar woning, Westeinde 33, Schermerhorn

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1636VB33

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Westeinde 33 Schermerhorn: het wijzigen van de bestemming van een pand van bedrijf naar woning

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 19 september 2019 zijn ontvangen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schermerhorn:

DatumBetreftOnderwerp
22-01-2020SchermerhornGemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de bestemming van een garage - Oostmijzerdijk 1, Schermerhorn

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-15897)

24-12-2019SchermerhornAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een berging, Zuidje 10, Schermerhorn

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-314958)

18-12-2019SchermerhornParacommerciële Drank- en Horecavergunning Exploitatievergunning, De Mijse, Oostmijzerdijk 4, 1636 WC, Schermerhorn

Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-306160)

04-12-2019SchermerhornOntwerp bestemmingsplan, Tames Visserstraat 1, Schermerhorn

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-293342)

04-12-2019SchermerhornOntwerp bestemmingsplan, Tames Visserstraat 1, Schermerhorn

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-66852)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.