Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 8 augustus 2019, betreffende een object gelegen in Nijhuizum.

informatie alleen over nijhuizum

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

Nijhuizum, Nummer 9 UV20190312 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan (18-4-2019)

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland), T.a.v. Team Vergunningen, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nijhuizum:

DatumBetreftOnderwerp
08-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 19 het aanbouwen van twee spantvakken bij de bestaande werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-198072)

08-08-2019NijhuizumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-198066)

08-08-2019NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198224)

01-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 9 het realiseren van een tweede groepsaccommodatie

Betreft: Overig (gmb-2019-192414)

04-07-2019NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-165216)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.