Drimble

Terherne, Buorren 8b: voornemen sluiting jachtwerf Nerushoek (Terherne)

Overig gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 31 juli 2019, betreffende een object gelegen in Terherne.

informatie alleen over terherne

Inhoud Overig:

Terherne, Buorren 8b: voornemen sluiting jachtwerf Nerushoek

Op 3 juni 2019 heeft de politie Eenheid Noord-Nederland een hennepkwekerij en -stekkerij aangetroffen op jachtwerf Nerushoek aan het adres Buorren 8b, 8493LE te Terherne.

Burgemeester Veenstra van gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) heeft het voornemen om de jachtwerf aan voornoemd adres te sluiten voor een periode van zes maanden. Dit betekent dat de gehele jachtwerf, inclusief de loodsen, schiphuizen en ligplaatsen, niet toegankelijk zullen zijn. Deze bevoegdheid komt voort uit artikel 13b van de Opiumwet.

Bent u belanghebbende?

Per zaak wordt naar alle relevante feiten en omstandigheden gekeken. Aangezien het sluiten van de jachtwerf huurders van vaste ligplaatsen in hun belang kan raken (zij kunnen in dat geval tijdelijk geen toegang krijgen tot de gehuurde ligplaats) worden zij op grond van artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Zij kunnen in deze zienswijze de voor hen relevante feiten en omstandigheden aandragen zodat de burgemeester die mee kan nemen in zijn overweging om wel of niet over te gaan tot sluiting. De termijn om een zienswijze in te dienen loopt tot maandag 26 augustus 2019.

Bent u belanghebbende, neem dan via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl contact op met cluster Veiligheid van gemeente De Fryske Marren voor meer informatie.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terherne:

DatumBetreftOnderwerp
11-10-2019TerherneBesluit sluiting panden

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247510)

09-10-2019TerherneTerherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit 9 november 2019 (IF 20190079/1940183509)

Betreft: Overig (gmb-2019-246126)

02-10-2019TerherneTerherne, Komelkersstrjitte 8: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190440/4682779)

Betreft: Overig (gmb-2019-239459)

02-10-2019TerherneTerherne, Pollehúskeeilân 1: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190305/4505453)

Betreft: Overig (gmb-2019-239139)

11-09-2019TerherneTerherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit op 26 september 2019 (IF 20190070/1940181556)

Betreft: Overig (gmb-2019-223328)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.