Drimble

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Rienck Bockemakade 11 het plaatsen van zonnepanelen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 25 juli 2019, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Rienck Bockemakade 11 het plaatsen van zonnepanelen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

Sneek, Rienck Bockemakade 11 OV20190539 het plaatsen van zonnepanelen (26 juni 2019)

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Gysbert Japiksstraat 34 het plaatsen van een aanbouw op de eerste verdieping

Betreft: Overig (gmb-2020-10993)

16-01-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Westereems 10 het wijzigen van de voor- en achter gevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10976)

16-01-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Nauwe Noorderhorne 1 het aanbrengen van beplanting in muurkorven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10959)

16-01-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Jollenstraat 2 het plaatsen van een aanbouw tussen de woning en de garage

Betreft: Overig (gmb-2020-10917)

16-01-2020SneekVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Leeuwarderweg 30 het wijzigen van het brandveilig gebruik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10836)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.