Drimble

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Meliere 93 het aanleggen van een oprit naast de woning

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 25 juli 2019, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Meliere 93 het aanleggen van een oprit naast de woning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning niet verder in behandeling te nemen:

Sneek, Meliere 93 OV20190456 het aanleggen van een oprit naast de woning (datum verzending brief / besluit: 18-07-2019)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
23-01-2020SneekVerleende evenementenvergunning EV20190404, Van Giffenstraat 3 te Sneek

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2020-17213)

23-01-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Oppenhuizerweg 17 Starten van een sportschool/crossfitbox

Betreft: Overig (gmb-2020-16856)

23-01-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 52 het melden van diverse activiteiten in de jachtbouw

Betreft: Overig (gmb-2020-16862)

23-01-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Wagenmakersstraat 18 het wijzigen van de activiteit betreffende opslag en afvoer van grond

Betreft: Overig (gmb-2020-16843)

23-01-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Oosterdijk 45 het renoveren van 2 appartementen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16555)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.