Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Barber Yntjesstraat 25 het vergroten van de woning

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 25 juli 2019, betreffende een object gelegen in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Barber Yntjesstraat 25 het vergroten van de woning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Bolsward, Barber Yntjesstraat 25 OV20190336 het vergroten van de woning (datum verzending brief / besluit: 17-07-2019)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bolsward:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020BolswardMelding Activiteitenbesluit, Bolsward, het verplaatsen van het bedrijf van de Hichtumerweg 7 te Bolsward naar De Marne 224, 230 en 231 te Bolsward

Betreft: Overig (gmb-2020-10890)

16-01-2020BolswardMelding Activiteitenbesluit, Bolsward, Hichtumerweg 23 het vervangen van de bestaande blowers (soort compressoren) door nieuwe blowers met een grotere capaciteit

Betreft: Overig (gmb-2020-10895)

16-01-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Marktplein 1 het verbouwen van het pand

Betreft: Overig (gmb-2020-10921)

16-01-2020BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10825)

09-01-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, nabij De Syl 2 het oprichten van een bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2020-5406)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.