Drimble

Ingekomen aanvraag, IJlst, Rogmolewei nabij 11 het uitbreiden van de haven met 11 ligplaatsen

Overig gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 25 juli 2019, betreffende een object gelegen in IJlst.

informatie alleen over ijlst

Inhoud Overig:

Ingekomen aanvraag, IJlst, Rogmolewei nabij 11 het uitbreiden van de haven met 11 ligplaatsen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben binnengekregen:

IJlst, Rogmolewei nabij 11 OV20190592 het uitbreiden van de haven met 11 ligplaatsen (16-07-2019)

Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in IJlst:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020IJlstMelding Activiteitenbesluit, IJlst, Rogmolewei 2A het prefab maken van teakhouten dekken voor plezierjachten

Betreft: Overig (gmb-2020-10876)

16-01-2020IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Geeuwkade 21 het verzoek tot ambtshalve wijziging zoals bedoeld in art 2.31 Wabo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10910)

27-12-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Lantingawerf 31 het uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2019-317372)

27-12-2019IJlstVerleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, nabij Sneekerpad 14 het plaatsen van een steiger (IJlst, C, 212)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-318152)

27-12-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Geeuwkade 21 het milieuneutraal wijzigen van de inrichting

Betreft: Overig (gmb-2019-317620)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.