Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Gaastmeer, De Pôle 2 het vergroten van een garage

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 25 juli 2019, betreffende een object gelegen in Gaastmeer.

informatie alleen over gaastmeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Gaastmeer, De Pôle 2 het vergroten van een garage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Gaastmeer, De Pôle 2 OV20190515 het vergroten van een garage (datum verzending brief / besluit: 15-07-2019)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gaastmeer:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020GaastmeerVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaastmeer, Liuwedaem 58 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10954)

02-01-2020GaastmeerIngekomen aanvraag, Gaastmeer, De Pôle 5 het bouwen van een schuur, serre en carport

Betreft: Overig (gmb-2020-1123)

19-12-2019GaastmeerVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Gaastmeer, Liuwedaem 58 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-308899)

28-11-2019GaastmeerMelding Activiteitenbesluit, Gaastmeer, Munkedyk 4 het melden van nieuwe eigenaren van het bedrijf

Betreft: Overig (gmb-2019-288227)

24-10-2019GaastmeerIngekomen aanvraag, Gaastmeer, Liuwedaem 58 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-258018)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.