Drimble

Terherne, Buorren 82: verleende evenementenvergunning Skûtsjefeest op 30 juli en 31 juli 2019 (EV 20190087) (Terherne)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 24 juli 2019, betreffende een object gelegen in Terherne.

informatie alleen over terherne

Inhoud Evenementenvergunning:

Terherne, Buorren 82: verleende evenementenvergunning Skûtsjefeest op 30 juli en 31 juli 2019 (EV 20190087)

Op 18 juli 2019 is een evenementenvergunning (met een verkeersbesluit) verleend voor deze locatie. Het gaat om het organiseren van een Skûtsjefeest met een feesttent op dinsdag 30 juli en woensdag 31 juli 2019 op het plein voor De Pastorij.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren (De Friese Meren), Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

 • Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

  Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terherne:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-11-2019TerherneTerherne, Buorren 68: aanvraag vergunning realiseren bed & breakfast (OV 20190527/4767091)

  Betreft: Overig (gmb-2019-275464)

  06-11-2019TerherneTerherne, Komelkersstrjitte 8: verleende vergunning dakkapel (OV 20190440/4682779)

  Betreft: Overig (gmb-2019-268337)

  06-11-2019TerherneTerherne, Utbuorren 17: aanvraag vergunning legaliseren schuur, haven en botenverhuur (OV 20190501/4622899)

  Betreft: Overig (gmb-2019-269237)

  23-10-2019TerherneTerherne, Utbuorren: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190001/1940186203)

  Betreft: Overig (gmb-2019-257925)

  11-10-2019TerherneBesluit sluiting panden

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247510)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.