Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een machineberging op de locatie Speketersweg 4a, 1738 DG in Waarland

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 19 juli 2019, betreffende een object gelegen in Waarland.

informatie alleen over waarland

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een machineberging op de locatie Speketersweg 4a, 1738 DG in Waarland

Zaaknummer: O-19-0258

Besluitdatum: 17 juli 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Speketersweg 4a, 1738 DG in Waarland

Omschrijving: het herbouwen van een machineberging

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 18 juli 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waarland:

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019WaarlandVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 80 zonnepanelen op de locatie Oostkade 1, 1738 JZ in Waarland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223541)

05-09-2019WaarlandOntwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-218875)

05-09-2019WaarlandOntwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-49746)

29-08-2019WaarlandSchagen- aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu, Kerkstraat 81 in Waarland

Betreft: Overig (gmb-2019-213334)

19-08-2019WaarlandVerleende evenementenvergunning voor het houden van het evenement Kermiscross in Waarland op de locatie Zandweg 3, 1738 DA in Waarland

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-205311)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.