Drimble

Gemeente Altena – Besluit verlenen omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat 15, 15a en 15b, 4268 GK

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Altena op 17 juli 2019, betreffende een object gelegen in Meeuwen.

informatie alleen over meeuwen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Altena – Besluit verlenen omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat 15, 15a en 15b, 4268 GK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 • 1. Meeuwen: Dorpsstraat 15, 15a en 15b, 4268 GK, 3 nieuwe woningen realiseren (OV20190467/4461217); verzonden op 09 juli 2019.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

  U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

  U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

  Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct worden tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar (0183) 51 61 00.

  U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

  De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via (0183) 51 61 00.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Meeuwen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2019MeeuwenGemeente Altena – Besluit verlenen omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat 15, 15a en 15b, 4268 GK

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-177772)

  12-06-2019MeeuwenGemeente Altena - aanvraag omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat ongenummerd, 4268 GK

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-142252)

  25-04-2019MeeuwenGemeente Altena - Publicatie voorontwerp bestemmingsplan Meeuwensesteeg 1 in Meeuwen

  Betreft: Overig (gmb-2019-100241)

  13-03-2019MeeuwenGemeente Altena - aanvraag omgevingsvergunning Meeuwen: Meeuwensesteeg 2, 4268 VK,

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-59451)

  13-02-2019MeeuwenGemeente Altena - Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Meeuwensesteeg 1 in Meeuwen

  Betreft: Overig (gmb-2019-34740)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.