Drimble

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 26 juni 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwolda.

informatie alleen over nieuwolda

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een (paard)rijhal met stallen op het perceel Hoofdstraat 9, Nieuwolda.

De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.

Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen.

De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.13OV0002-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.

Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.

Winschoten, 26 juni 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwolda:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019NieuwoldaGemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Troppelhuizen 7, 9944 BH Nieuwolda

Betreft: Overig (gmb-2019-250782)

02-10-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, plaatsen speeltoestellen, nabij Rozenstraat, Nieuwolda, kadastraal NWD A 1135, 1137 en 1254

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238429)

02-10-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen veldloods, Hoofdweg Oost 6, 9944 BX Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238432)

25-09-2019NieuwoldaGemeente Oldambt, Melding brandveilig gebruik gastenverblijven en bijeenkomstruimte, Langeweg 2 Nieuwolda

Betreft: Overig (gmb-2019-233998)

25-09-2019NieuwoldaMelding Activiteitenbesluit, melding i.v.m. uitbreiding met windmolens, Gemeente Oldambt, Provincialeweg 12 Nieuwolda

Betreft: Overig (gmb-2019-233644)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.