Drimble

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Overig gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 26 juni 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwolda.

informatie alleen over nieuwolda

Inhoud Overig:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een (paard)rijhal met stallen op het perceel Hoofdstraat 9, Nieuwolda.

De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.

Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen.

De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.13OV0002-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.

Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.

Winschoten, 26 juni 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwolda:

DatumBetreftOnderwerp
18-09-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-228029)

18-09-2019NieuwoldaIngediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, plaatsen drie kleine windmolens (as-hoogte 15 meter), Provincialeweg 12, 9944 TB Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-227972)

11-09-2019NieuwoldaBesluit Omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, het bouwen van een (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-222476)

11-09-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen tien populieren, Hoofdweg West 42, 9944 EB Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-222269)

11-09-2019NieuwoldaIngediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, realiseren woning in bestaand pand, Hoofdstraat 44 A, 9944 AG Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-222090)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.