Drimble

Verleende omgevingsvergunning Saffierstraat 17, 7314 HH Apeldoorn, het plaatsen van een bijgebouw

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 25 juni 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Saffierstraat 17, 7314 HH Apeldoorn, het plaatsen van een bijgebouw

Datum verzending: 21-06-2019

Wabonummer: D19/021298

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
19-07-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Billitonlaan 40, 7314 CR, Apeldoorn, het aanleggen van een uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-180541)

19-07-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/62677 “Nederlandse Individuele Africhtings- Kampioenschap voor Duitse Herders” bij het Sportpark Orderbos 35 in Apeldoorn d.d. 24 augustus 2019

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-180525)

19-07-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Oranjerie 325, Apeldoorn, het plaatsen van handelsreclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-180515)

19-07-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Laan van Erica nabij de Groene Voorwaarts, in Apeldoorn, het kappen van 19 bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-180500)

19-07-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/62821 “Radio NL Zomertoer 2019” d.d. 25 augustus 2019 op het Parkeerterrein P1 aan de Voorwaarts in Apeldoorn

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-180497)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.