Drimble

Verleende evenementenvergunning: 19/62318 Tempo Doeloe d.d. 13 juli 2019, Beekpark in Apeldoorn

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 25 juni 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Evenementenvergunning:

Verleende evenementenvergunning: 19/62318 Tempo Doeloe d.d. 13 juli 2019, Beekpark in Apeldoorn

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: diverse activiteiten met betrekking tot Indische cultuur

Datum vergunning: 20 juni 2019

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u een kopie opvragen? Dan kunt u contact opnemen met het team KCC-C/Vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Kanaal Zuid (t.h.v. van 78A), Apeldoorn, het kappen van 2 berken en 1 tamme kastanje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253423)

18-10-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, het installeren van wtw-ventilatie units in lokaal 2 en 3

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253472)

18-10-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Heelmeestersdreef achter nummer 321, Apeldoorn, het kappen van een acer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253379)

17-10-2019ApeldoornTerrasvergunning: Asselsestraat 16 in Apeldoorn

Betreft: Terrasvergunning (gmb-2019-252459)

17-10-2019ApeldoornTerrasvergunning: Leienplein 10 in Apeldoorn

Betreft: Terrasvergunning (gmb-2019-252454)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.