Drimble

Verleende omgevingsvergunning Ordermolenweg 66, 7312 SL Apeldoorn, het plaatsen van een dakopbouw

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 25 juni 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Ordermolenweg 66, 7312 SL Apeldoorn, het plaatsen van een dakopbouw

Datum verzending: 21-06-2019

Wabonummer: D19/021387

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
11-10-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Kanaalstraat, Apeldoorn, het kappen van 3 bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-247650)

11-10-2019ApeldoornVergunning alcoholvrij bedrijf: Operaplein 120 in Apeldoorn

Betreft: Overig (gmb-2019-247853)

11-10-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63660 “The Original 80s Party” op het Zwitsalterrein, Vlijtseweg 130-132 in Apeldoorn d.d. 26 oktober 2019

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-247776)

11-10-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63769 Buurtfeest aan de Talingweg 16B in Apeldoorn d.d. 26 oktober 2019

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-247772)

09-10-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Felualaan (voor nr. 18) in Apeldoorn, het kappen van een eik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246118)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.