Drimble

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood Vonderschottenweg en Landuwerweg

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 25 juni 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood Vonderschottenweg en Landuwerweg

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Landuwerweg in Holten, naast nummer 9 (7461 SP). Het plan maakt planologisch middels rood voor rood één compensatiekavel mogelijk. Er wordt gesloopt aan de Vonderschottenweg in Holten.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2018004-0301 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2018004-/NL.IMRO.1742.BPB2018004-0301/

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 26 juni 2019 t/m dinsdag 6 augustus 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

 Rijssen, 25 juni 2019

 Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

Namens deze

A.C Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019HoltenSloopmelding, Rijssenseweg 38, het saneren van asbest (ingekomen)

Betreft: Sloopvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 32, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 18, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 17, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 122, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.