Drimble

Verleende omgevingsvergunning, verplaatsen van een schuur, Slingerdijk 6, Oterleek

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 19 juni 2019, betreffende een object gelegen in Oterleek.

informatie alleen over oterleek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, verplaatsen van een schuur, Slingerdijk 6, Oterleek

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1842ED6

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Slingerdijk 6 Oterleek: het verplaatsen van een schuur

Datum einde bezwaartermijn: 19 juli 2019.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oterleek:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019OterleekKennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer, wijzigen van het bedrijf voor de vervanging van aarders en scheiders wordt de lozing bij ontwatering op de bodem gemeld, het bedrijf betreft een 150 kV station, Huygendijk 43, 1842EJ, Oterleek

Betreft: Meldingen (gmb-2019-278286)

20-11-2019OterleekParacommerciële Drank- en Horecavergunning, Vereniging Oterleker Gemeenschap, Dorpsstraat 51, Oterleek

Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-280199)

20-11-2019OterleekKennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer, plaatsen van een Bokaschi hoop van 8 bij 50 meter, Oosterweg, 1842ED, Stompetoren

Betreft: Meldingen (gmb-2019-278317)

20-11-2019OterleekKennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer, oprichten van een café/restaurant, Dorpsstraat 12, 1842GV, Oterleek

Betreft: Meldingen (gmb-2019-278345)

13-11-2019OterleekAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van het gebruik van een pand (van brasserie naar restaurant), Dorpsstraat 2, Oterleek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-273210)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.