Drimble

Sloten, Lytse Jerden: verleende evenementenvergunning 11stedenzwemtocht (EV 20190105) (Sloten)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 19 juni 2019, betreffende een object gelegen in Sloten.

informatie alleen over sloten

Inhoud Evenementenvergunning:

Sloten, Lytse Jerden: verleende evenementenvergunning 11stedenzwemtocht (EV 20190105)

Op 17 juni 2019 is een evenementenvergunning (met een verkeersbesluit) verleend voor deze locatie. Het gaat om het houden van een 11stedenzwemtocht op zaterdag 22 juni 2019 met een start en finish op het evenemententerrein aan de Lytse Jerden te Sloten .

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren (De Friese Meren), Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

 • Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

  Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sloten:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-10-2019SlotenSloten, Dubbelstraat 212: aanvraag vergunning verbouwing pand en bouw garage/berging (OV 20190456/4701607)

  Betreft: Overig (gmb-2019-252098)

  09-10-2019SlotenSloten, Bolwerk Zuidzijde 79: verleende vergunning zonnepanelen (OV 20190412/4637535)

  Betreft: Overig (gmb-2019-245546)

  02-10-2019SlotenSloten, Jachthaven 7: verleende vergunning nieuwe sanitair-unit (OV 20190348/1940178284)

  Betreft: Overig (gmb-2019-239088)

  11-09-2019SlotenSloten, Bolwerk Zuidzijde 79: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20190412/4637535)

  Betreft: Overig (gmb-2019-223124)

  04-09-2019SlotenSloten, Koestraat 24: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190384/4619109)

  Betreft: Overig (gmb-2019-217081)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.