Drimble

Vastgesteld bestemmingsplan Straatweg ong (naast nr. 75) in Breukelen, Stichtse Vecht

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 13 juni 2019, betreffende een object gelegen in Breukelen.

informatie alleen over breukelen

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld bestemmingsplan Straatweg ong (naast nr. 75) in Breukelen, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Straatweg ong (naast nr. 75) in Breukelen vanaf vrijdag 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een nieuwe vrijstaande woning op het perceel dat in het verleden behoorde bij de woning Straatweg 75 in Breukelen. Dit bestemmingsplan ziet op het creëren van een nieuw bouwvlak.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPstraatwegongBRK-VG01) vanaf vrijdag 14 juni 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 26 juli 2019 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breukelen:

DatumBetreftOnderwerp
21-10-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor Straatweg 79 Breukelen, het aanleggen van een op- uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255486)

21-10-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor Straatweg 141 Breukelen, het realiseren van 2 appartementen in een bestaand bedrijfspand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255488)

21-10-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor Oud Aa 37b Breukelen, het vergroten van een bedrijfswoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255491)

18-10-2019BreukelenStandplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en appelbeignets op de Markt te Breukelen op 28, 28, 30 en 31 december 2019

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-254048)

17-10-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor De Corridor 5 Breukelen, het plaatsen van gevelreclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253271)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.