Drimble

Ontwerpbestemmingsplan 'Sijbekarspel - Westerstraat 18'

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 13 juni 2019, betreffende een object gelegen in Sijbekarspel.

informatie alleen over sijbekarspel

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan 'Sijbekarspel
- Westerstraat 18'

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 juni 2019 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Sijbekarspel Westerstraat 18’ ter inzage ligt.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ aan de Westerstraat 18 in Sijbekarspel. Op het perceel was een melkrundveehouderij gevestigd. Dit bedrijf is gestopt. Op het perceel is inmiddels een boomverzorgingsbedrijf gevestigd. Deze functie past niet in de agrarische bestemming. De wijziging naar de bestemming ‘Bedrijf’ is daarvoor noodzakelijk.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 14 juni 2019 tot 26 juli 2019 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.BPBUIWESTERSTR18-ON01.

• Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-19-062230. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sijbekarspel:

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2019SijbekarspelGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Westerstraat 120, Sijbekarspel week 26

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158604)

13-06-2019SijbekarspelOntwerpbestemmingsplan 'Sijbekarspel - Westerstraat 18'

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-32294)

29-05-2019SijbekarspelGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Westerstraat 120, Sijbekarspel week 22

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-130775)

29-05-2019SijbekarspelGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Burgemeester Elmersstraat 92, Sijbekarspel week 22

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-130894)

09-05-2019SijbekarspelGemeente Medemblik, geaccepteerde sloopmelding, Westerstraat 67, Sijbekarspel week 19

Betreft: Overig (gmb-2019-112498)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.