Drimble

Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), De Havens 23 het aanbouwen van een tuinberging

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 13 juni 2019, betreffende een object gelegen in Boazum.

informatie alleen over boazum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), De Havens 23 het aanbouwen van een tuinberging

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning vergunningsvrij is:

Boazum (Bozum), De Havens 23 OV20190451 het aanbouwen van een tuinberging (datum verzending brief / besluit: 05-6-2019)

De aanvraag is beoordeeld aan de geldende wet- en regelgeving en daaruit is gebleken dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningsvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij.

Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Boazum:

DatumBetreftOnderwerp
18-07-2019BoazumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), Tsjerkebuorren 1 het plaatsen van een urnenmuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-177528)

13-06-2019BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), Tsjerkebuorren 1 het plaatsen van een urnenmuur

Betreft: Overig (gmb-2019-144883)

13-06-2019BoazumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), De Havens 23 het aanbouwen van een tuinberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144745)

13-06-2019BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), De Havens 23 het aanbouwen van een tuinberging

Betreft: Overig (gmb-2019-144593)

17-01-2019BoazumVerleende omgevingsvergunning regulier, Boazum (Bozum), De Trochsnijing 6 het doorvoeren van diverse wijzigingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-11996)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.