Drimble

Verleende omgevingsvergunning Schepersweg 87 Breukelen, het verbouwen van de entree van vier appartementengebouwen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 7 juni 2019, betreffende een object gelegen in Breukelen.

informatie alleen over breukelen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Schepersweg 87 Breukelen, het verbouwen van de entree van vier appartementengebouwen

Datum verzonden: 4 juni 2019

Dossiernummer: 190383

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

• de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift dient u in bij de gemeente. Dit kan digitaal met behulp van DigiD via www.stichtsevecht.nl of door het bezwaarschrift te sturen aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Met behulp van DigiD kunt u het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breukelen:

DatumBetreftOnderwerp
15-07-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Scheendijk 18 34 Breukelen, het vernieuwen van een beschoeiing

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-175274)

15-07-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning De Plassen Zuid 414 Breukelen, het bouwen van een schuurtje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-175273)

15-07-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Oud Aa 34b Breukelen, gewijzigd uitvoeren van het vergroten van een rundveestal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-175263)

15-07-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Scheendijk 23 8 Breukelen, het vervangen en het plaatsen van nieuwe kozijnen en het aanpasen van gevelpanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-175256)

15-07-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Domineeslaantje 2 Breukelen, het uitvoeren van bouw- en andere werkzaamheden Hortense Kwartier in Breukelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-175255)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.