Drimble

Verleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 6 juni 2019, betreffende een object gelegen in Ferwoude.

informatie alleen over ferwoude

Inhoud Evenementenvergunning:

Verleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

Burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maakt bekend dat er een evenementenvergunning wordt verleend:

- voor het evenement Ringrijderij Ferwoude, op 20-7-2019 waarbij tijdelijk de wegen Buren en Scharnebuursterweg in Ferwoude voor al het gemotoriseerde verkeer worden afgesloten (verzenddatum 3 juni 2019)

U kunt de vergunning inzien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet u van tevoren telefonisch een afspraak maken met Team Vergunningen, +14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

 • U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

  Als u bezwaar maakt, blijft mijn besluit geldig tot ik over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en een voorlopige uitspraak doet. Hieraan zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

  Het adres van de voorzieningenrechter is:

  Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ferwoude:

  DatumBetreftOnderwerp
  05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Aaltjemeerweg 13 het plaatsen van een tijdelijk chalet

  Betreft: Overig (gmb-2019-217489)

  05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 2 het restaureren van de kerk

  Betreft: Overig (gmb-2019-217487)

  06-06-2019FerwoudeVerleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-138020)

  21-03-2019FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67509)

  21-02-2019FerwoudeMelding Activiteitenbesluit, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het wijzigen van de bestaande ligboxenstal

  Betreft: Overig (gmb-2019-41005)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.