Drimble

Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Zaanstad op 5 juni 2019

informatie alleen over gemeente zaanstad

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018

De raad van de gemeente Zaanstad, gezien het voorstel van het college van 23-04-2019;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de volgende verordening tot

wijzigingen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018.

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 • A. Artikel 3.12 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering.

 • komt te luiden aldus:

  Artikel 3.12 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

  Toevoeging van het volgende lid:

  Lid 6: Het college wijst een toezichthouder aan die belast is met het houden van toezicht op de naleving van rechtmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en niet-gebruik van deze wet

  Artikel II Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 28-05-2019.

  Aldus besloten in de raadsvergadering van 28-05-2019

  Voorzitter, Griffier,


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zaanstad:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-10-2019ZaandamVerleende objectontheffing

  Betreft: APV Vergunning

  16-10-2019Gem. ZaanstadBeleidsnota dierenwelzijn 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-252032)

  15-10-2019ZaandamVerleende tijdelijke standplaatsvergunning

  Betreft: Standplaatsvergunning

  15-10-2019WormerveerVerleende evenementenvergunning

  Betreft: Evenementenvergunning

  15-10-2019Koog aan de ZaanVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.