Drimble

Delfstrahuizen, De Kampen 1: verleende evenementenvergunning 85-jarig bestaansfeest van VV Delfstrahuizen (EV 20190058) (Delfstrahuizen)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 5 juni 2019, betreffende een object gelegen in Delfstrahuizen.

informatie alleen over delfstrahuizen

Inhoud Evenementenvergunning:

Delfstrahuizen, De Kampen 1: verleende evenementenvergunning 85-jarig bestaansfeest van VV Delfstrahuizen (EV 20190058)

Op 29 mei 2019 is een evenementenvergunning (met een verkeersbesluit) verleend voor deze locatie. Het gaat om het houden van een 85-jarig bestaansfeest van VV Delfstrahuizen op vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni 2019 op Sportpark de Kampen(.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren (De Friese Meren), Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

 • Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

  Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delfstrahuizen:

  DatumBetreftOnderwerp
  09-10-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 2 november 2019 (IF 20190084)

  Betreft: Overig (gmb-2019-246140)

  25-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 17 oktober 2019 (IF 20190078 )

  Betreft: Overig (gmb-2019-234004)

  18-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Marwei 81: verleende vergunning carport (OV 20190367/4575643)

  Betreft: Overig (gmb-2019-228562)

  18-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Marwei 39: aanvraag vergunning aanbouw (OV 20190422/4623495)

  Betreft: Overig (gmb-2019-228547)

  04-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 25 september 2019 (IF 20190068)

  Betreft: Overig (gmb-2019-217445)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.