Drimble

Ontwerpbestemmingsplan Derde partiële herziening Bedrijven Zuid (Gemeente Zaanstad)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Zaanstad op 5 juni 2019

informatie alleen over gemeente zaanstad

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan Derde partiële herziening Bedrijven Zuid

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat met ingang van donderdag 6 juni 2019 voor een periode van zes weken (dus tot en met woensdag 17 juli 2019) ter inzage ligt:

 • Het ontwerpbestemmingsplan Derde partiële herziening Bedrijven Zuid met bijbehorende stukken (identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3823BP-0201).

 • Het ontwerpbestemmingsplan biedt een actueel planologisch-juridisch kader om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Deze partiële herziening voorziet in een aantal, veelal ondergeschikte, aanpassingen van het bestemmingsplan Bedrijven Zuid.

  Het betreffen voornamelijk wijzigingen in de verkaveling, bestemmingsgrenzen en bouwhoogtes op bedrijventerrein HoogTij, mede naar aanleiding van het bestemmingsplan Omgeving Nauerna waarin de noordwesthoek van het bedrijventerrein is herbestemd ten behoeve van de realisatie van Park HoogTij voor extensieve recreatie.

  Daarnaast heeft Eurofill B.V. een brief aan het college gestuurd met een aantal vragen en constateringen over het vigerende bestemmingsplan. Deze brief is de aanleiding om het vigerende bestemmingsplan te verduidelijken en deels aan te passen in deze partiële herziening.

  Tenslotte is een verschrijving in de planregeling voor de Ringweg 289 hersteld, waarin per abuis 2 nummers waren omgedraaid.

  Inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien via:

 • de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

 • Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplanop de volgende wijzen ter inzage:

 • als .pdf bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’);

 • bij de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden maandag, woensdag en donderdag van 8.30 -16.00 uur, dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14075.

 • Zienswijzen

  Gedurende de bovengenoemde periode van inzage kan iedereen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken.

  Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Derde partiële herziening Bedrijven Zuid’.

  Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met dhr. J. Peeters, afdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad via het algemene telefoonnummer 14 075. Bij hem kunt u ook terecht voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan.

  Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

  Zaandam, 5 juni 2019

  Burgemeester en wethouders van Zaanstad


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zaanstad:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-07-2019ZaandamGeweigerde omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  23-07-2019Koog aan de ZaanGeweigerde omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  23-07-2019ZaandamVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  23-07-2019ZaandamVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  23-07-2019ZaandamVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.