Drimble

Gemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Eendrachtstraat te Sint Philipsland

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 24 mei 2019, betreffende een object gelegen in Sint Philipsland.

informatie alleen over sint philipsland

Inhoud Verkeersbesluit:

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

155146/IIIow

De behandelend ambtenaar van de afdeling Openbare werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat bij besluit van 20 augustus 2016 (51925/IIIow), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gereserveerd nabij het pand Eendrachtstraat 50a, 4675CS Sint Philipsland;

overwegende, dat de vergunninghouder niet meer in het bezit is van een voertuig en de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan worden verwijderd;

dat Eendrachtstraat 50a, 4675CS Sint Philipsland gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint Philipsland en in beheer is bij de gemeente Tholen;

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, waarbij de beschikkingsbevoegdheid aan het college is gedelegeerd;

BESLUIT

 • I. door intrekking van het besluit van 20 augustus 2016 (51925/IIIow) en door verwijdering van het bord E6, van bijlage 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de reservering van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het pand Eendrachtstraat 50a, 4675CS Sint Philipsland per direct op te heffen;

 • II. dit besluit in afschrift toe te zenden aan de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

 • Tholen, 22 mei 2019

  Verzonden 22 mei 2019

  Namens deze,

  Burgemeester en wethouders van Tholen,

  namens dezen,

  de behandelend ambtenaar

  M. Zegers-Vreede

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sint Philipsland:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-09-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats - Oostdijk te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-52410)

  20-08-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - verlengen gehandicaptenparkeerplaats - Wilhelminastraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-46532)

  03-07-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats - Emmastraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-37298)

  24-05-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Eendrachtstraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-29730)

  14-12-2018Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Langeweg te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-71361)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.