Drimble

Verleende vergunning Drank- en Horecawet (Gemeente Gilze en Rijen)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Gilze en Rijen op 22 mei 2019

informatie alleen over gemeente gilze en rijen

Inhoud Overig:

Verleende vergunning Drank- en Horecawet

*ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens De Gilse Proeftuin op 29 juni 2019 van 16.00 uur tot 00.45 uur in het park van de Nieuwstraat in Gilze

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

 • 1. 1.uw naam en adres;

 • 2. 2.de datum waarop u de brief schrijft;

 • 3. 3.uw handtekening;

 • 4. 4.een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 5. 5.waarom u bezwaar maakt.

 • Voorlopige voorziening

  Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

  U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Gilze en Rijen:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-11-2019Gem. Gilze en RijenHerstelbesluit bestemmingsplan “N282”

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-276876)

  14-11-2019Gem. Gilze en RijenHerstelbesluit bestemmingsplan “N282”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-62885)

  13-11-2019GilzeVerleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274731)

  13-11-2019RijenBeslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274638)

  13-11-2019RijenIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274616)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.