Drimble

Verleende omgevingsvergunningen (Bennekom)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Ede op 22 mei 2019, betreffende een object gelegen in Bennekom.

informatie alleen over bennekom

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen en meldingen

Ontwerpbesluiten 2*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2018W3066

Dickenesweg 3

plaatsen van een mantelzorgwoning

13-5-2019

6721 MZ Bennekom

2018W2847

Enkalaan 41 A

ENKA Kantinegebouw souterrain - aanvraag school

16-5-2019

6717 ZA Ede

2018W1589

Julianastraat 1

het bouwen van 3 woningen

16-5-2019

6741 AT Lunteren

2019W0201

Bosuillaan 6733 SP Wekerom

het bouwen van 18 studio's met gemeenschappelijke voorzieningen

15-5-2019

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W0851

Kerkstraat 8

Het uitbreiden van de woning

13-5-2019

6721 VA Bennekom

13-5-2019

2019W0624

Maanderdijk 23

het bouwen en verbouwen van een rundvee- en jongveestal

16-5-2019

6721 NE Bennekom

16-5-2019

2019W0749

Molenstraat 122

het kappen van 1 berk

16-5-2019

6721 WP Bennekom

16-5-2019

2019W0931

Molenstraat 131 -133

het aanleggen van een uitrit

16-5-2019

6721 WL Bennekom

16-5-2019

2019W1008

Slagsteeg 1

het vervangen van de bestaande kap

13-5-2019

6721 NR Bennekom

13-5-2019

2019W1079

Beekhuizerzand 10

het bouwen van een dakkapel

16-5-2019

6718 MD Ede

16-5-2019

2019W0766

Borneolaan 33

het bouwen van een dakkapel

13-5-2019

6712 BG Ede

13-5-2019

2019W1013

Doesburgerdijk ten oosten van nr. 19

de aanleg Ecozone Kernhem

16-5-2019

6718 VE Ede

16-5-2019

2019W0969

Frankeneng fietstunnel

het plaatsen van een overkluizing

13-5-2019

Ede

13-5-2019

2019W0685

Irenelaan 32

het bouwen van een erker

16-5-2019

6713 MX Ede

16-5-2019

2019W0943

Moreelsestraat 17

het verbreden van de bergruimte

14-5-2019

6717 TN Ede

14-5-2019

2019W0990

Schaapsweg 101

het plaatsen van een dakkapel

16-5-2019

6712 CD Ede

16-5-2019

2019W0982

Slunterweg 46

vevangende dakopbouw plaatsen

16-5-2019

6712 BW Ede

16-5-2019

2019W1057

Verbindelaarsweg 90

verlengen omgevingsvergunning tijdelijk woonunit

14-5-2019

6711 VD Ede

14-5-2019

2019W0893

Zonneoordlaan 17

het realiseren van een verbindingsgang

16-5-2019

6718 TK Ede

16-5-2019

2019W0452

Zuiderkade 15 A

het bouwen van een bedrijfspand

16-5-2019

6718 PE Ede

16-5-2019

2019W0560

Oudendijk 11 A

het bouwen van een een schuilgelegenheid en volière

13-5-2019

6744 PT Ederveen

13-5-2019

2019W0761

Hoge Valkseweg 20

het realiseren van een kelder

16-5-2019

6741 GM Lunteren

16-5-2019

2019W0292

Molenweg 3

realiseren dierenverblijf voor vleeskalveren OBM

16-5-2019

6741 KK Lunteren

16-5-2019

2019W0704

Oude Arnhemseweg 81

het kappen van 7 sparren en 1 eik

16-5-2019

6741 EG Lunteren

16-5-2019

2019W1015

Renswoudsestraatweg 21 6741 ME Lunteren

het verhogen van de kapkonstruktie en het veranderen van enkele gevels

13-5-2019

13-5-2019

2019W0616

Scharrenburgersteeg 26

het bouwen van een woning met bijgebouw

13-5-2019

6741 LT Lunteren

13-5-2019

2019W0849

A.G. Wijersweg 24

het vergroten van de woning

14-5-2019

6733 AS Wekerom

14-5-2019

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2019W0786

Hullenberglaan 8

het kappen van 3 zomereiken

16-5-2019

6721 AM Bennekom

2019W0538

Veendersteeg 4 C

het plaatsen van een schuur en het inrichten van de tuin

16-5-2019

6721 NN Bennekom

2019W0797

Dick Ketstraat 79

het plaatsen van een dakkapel

13-5-2019

6717 NZ Ede

2019W0750

Geerestein 3

het kappen van 1 esdoorn

16-5-2019

6714 DK Ede

2019W0733

Schralenhouw 7

het kappen van 1 populier

15-5-2019

6711 EA Ede

2019W0739

Verlengde Arnhemseweg parkeerplaats nabij schaapskooi Ede

het plaatsen van een landmark

14-5-2019

2019W0747

Wilsondreef 40

het plaatsen van twee dakkapellen

13-5-2019

6716 DP Ede

2019W0717

Wolfsdijk 6

nieuw te bouwen loods

14-5-2019

6718 PB Ede

2019W0704

Oude Arnhemseweg 81

het kappen van 7 sparren en 1 eik

14-5-2019

6741 EG Lunteren

2019W0755

Apeldoornseweg 59 -61 6731 SB Otterlo

het aanleggen van een 2e uitweg

13-5-2019

2019W0714

Vijfsprongweg 20

het kappen van 4 wilgen

14-5-2019

6733 JJ Wekerom

Verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2018W2457

Rijksweg 38

het bouwen van een woning

13-5-2019

6744 WB Ederveen

13-5-2019

Geweigerde vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W0258

Geerhoeve 9

het kappen van 24 bomen

13-5-2019

6721 LE Bennekom

13-5-2019

2019W0389

Kolkakkerweg 36

het kappen van 1 reuzenzilverspar

16-5-2019

6713 DD Ede

16-5-2019

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W0841

Heelsumseweg 36

het kappen van 1 douglas en 1 esdoorn

13-5-2019

6721 GT Bennekom

2019W0842

Stationsweg 19

het kappen van 1 esdoorn

13-5-2019

6711 PJ Ede

2019W0814

Kraatswegje 6

het kappen van 24 naaldbomen

13-5-2019

6732 AK Harskamp

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W0635

Burgemeester Prinslaan 16 A 6711 KD Ede

het kappen van 1 eik

16-5-2019

2018W0899

Nieuwe Kazernelaan Sysseltse Lanen kavel 9 Ede

het bouwen van een woning

13-5-2019

Besluit MER-beoordeling

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

2018MER060

Heuvelseweg 2

melden vormvrije MER

14-5-2019

6741 CK Lunteren

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019BL078

Hendrik van Poelwijcklaan 42

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

16-5-2019

6721 PL Bennekom

2019M0171

Langesteeg 14

veranderen van het bedrijf

13-5-2019

6721 NC Bennekom

2019KM096

Adamsdreef 1

het kappen van 1 spar

14-5-2019

6716 ME Ede

2019BL081

Curiestraat 4 -6

het lozen van grondwater op de riolering

16-5-2019

6716 AR Ede

2019M0162

Pascalstraat 25

veranderen van het laboratorium bedrijf

13-5-2019

6716 AZ Ede

2019KM094

van Borsselelaan 2

het kappen van 1 berk

14-5-2019

6711 JV Ede

2019KM093

Verlengde Parkweg 30

het kappen van 1 berk

14-5-2019

6717 GN Ede

2019M0114

Wolfsdijk 6

veranderen van het bedrijf

14-5-2019

6718 PB Ede

2019BL084

Rijksweg 38

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

16-5-2019

6744 WB Ederveen

2019M0044

Molenweg 3

veranderen van het bedrijf

13-5-2019

6741 KK Lunteren

2019BL075

Van den Hamlaan 2

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

13-5-2019

6741 DN Lunteren

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1112

Dijkhof (gemeente plantsoen) Ede

het kappen van 5 sierkersen

13-5-2019

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bennekom:

DatumBetreftOnderwerp
02-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239585)

02-10-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239547)

25-09-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-234687)

18-09-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-227666)

12-09-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223368)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.